Algemene voorwaarden


Bedrijfsinformatie:
Handelsnaam: D91 (eenmanszaak)
Kvk nr: 84044403
contact email: info@politieselectietraining.nl

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

Wanneer u een bestelling plaatst op Politieselectietraining.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. 


Artikel 2 - bestellingen 

Een bestelling is succesvol geplaatst als de klant door middel van het klikken op de knoppen van de website het gehele bestelproces en betaling heeft doorlopen danwel gedaan. Politieselectietraining.nl houdt zich het recht voor om orders zonder motivering te annuleren indien de levering onmogelijk blijkt.  


Artikel 3 - conformiteit

Politieselectietraining doet er alles aan om de conformiteit te waarborgen van de testen die wij aanbieden.


Artikel 4 - levering 

Politieselectietraining levert de testen direct af aan de klant. De klant kan na het doorlopen van het bestelproces direct de testen oefenen in een online omgeving. Tenzij de betaling niet direct aan onze webshop wordt bevestigd. De klant heeft toegang tot de testen voor een vastgelegde periode van maximaal 30 dagen (tenzij anders overeengekomen). Na het verstrijken van deze periode moet de klant opnieuw een bestelling plaatsen om toegang te krijgen tot de website. 


Artikel 5 - delen account

Het is niet toegestaan om een account te delen of over te dragen na gebruik. Indien dit opgemerkt wordt zal het account direct geblokkeerd worden.


Artikel 6 - bedenktermijn 

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft de klant aan dat de digitale producten direct geleverd dienen te worden. Het systeem van Politieselectietraining geeft na een succesvolle betaling direct toegang tot de digitale producten. Tevens gaat de klant akkoord met het afzien van het recht op de wettelijke bedenktermijn. 


Artikel 7 - prijs
De prijzen voor de testen staan op de website aangegeven en worden in de factuur naar de klant verzonden. Politeselectietraining houdt het recht voor om de prijzen op de website te wijzigen zonder motivering of voorafgaande aankondiging. 


Artikel 8 - inhoud 

Politieselectietraining.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de tekst van de website. Wij nemen grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen van de testen en informatie. Gezien de complexiteit van de samenstelling van de testen gaat de gebruiker bij aankoop akkoord met het feit dat testen mogelijke onjuistheden kunnen bevatten. Politieselectietraining.nl zal bij mogelijke onjuistheden binnen 24 uur over gaan tot revisie van de betreffende testen. Daarnaast behouden wij het recht om zonder aankondiging teksten en informatie op de websites te wijzigen. 


Artikel 9 - copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Politieselectietraining.nl. 


Artikel 10 - gebruiksvoorwaarden 

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming. 

Artikel 11 - aansprakelijkheid
Politieselectietraining.nl is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door het gebruik van onze producten of website.