De Taaltest 

Een belangrijk onderdeel van de selectie om agent te worden is de taaltest, ook wel de taalvaardigheidstoets genoemd. Hier test de politie jouw beheersing van de Nederlandse taal. Tijdens de opleiding, maar vooral tijdens je werkzaamheden als agent zal je veel te maken krijgen met lees-, luister- en schrijfvaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een proces-verbaal op basis van het verhoor van een getuige.

Het afleggen van een taaltoets is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het werk van politieagenten, maar ook voor de veiligheid van burgers. Een gebrekkige taalvaardigheid kan immers leiden tot misverstanden, verkeerde interpretaties en onduidelijke communicatie. Dit kan in sommige gevallen zelfs leiden tot gevaarlijke situaties. Het is dan ook begrijpelijk dat de Nederlandse politie hoge eisen stelt aan de taalvaardigheid van haar medewerkers. Het afleggen van een taaltoets is dan ook een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Hierbij wordt niet alleen gelet op de vaardigheden van de kandidaat op het gebied van spelling, grammatica en woordenschat, maar ook op diens vermogen om helder en beknopt te communiceren.

Natuurlijk zal je tijdens je opleiding hier inhoudelijk meer over leren, maar vooraf word een bepaalde basiskennis van jou verwacht. Om deze basiskennis te testen dient de taaltoets. Deze toets wordt online afgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen:

       - begrijpend lezen
       - grammatica; en
       - woordenschat

  • Hoe selecteert de politie?
    Zoals hierboven beschreven wordt de taaltoets online afgenomen. De officiële test tijdens de selectie duurt ruim 30 minuten. Dit is exclusief instructie en oefenvragen, houdt er dus rekening mee dat de test van begin tot eind ongeveer 50 minuten in beslag neemt. Zorg dat je de test in een rustige ruimte maakt waar je niet gestoord kan worden. Zorg daarbij dat je goed de tijd neemt om de instructies en oefenvragen door te nemen.


De test is adaptief, dat wil zeggen dat de test zich aan jouw niveau aanpast. Je begint met relatief makkelijke vragen, wanneer je deze vragen goed beantwoordt worden de vragen steeds lastiger. Beantwoord je een vraag fout dan krijg je weer een makkelijkere vraag.

De taaltest wordt over het algemeen niet als erg lastig beschouwd, toch valt er een aanzienlijk percentage af op de taaltest. De voornaamste reden die hiervoor gegeven wordt door kandidaten is dat zij deze onderschat hebben. Daarom raden wij aan ook de taaltest goed voor bereiden. Hieronder zullen wij per onderdeel ingaan op de valkuilen en tips geven om jouw taaltest foutloos te maken.


Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke onderdeel uit de taaltoets. Hieronder helpen wij je met voorbeelden en oefeningen om er voor te zorgen dat jij zo optimaal mogelijk voorbereid bent op dit onderdeel.Om verder te lezen dient u een actief pakket op uw account te hebben. Klik hier om een pakket aan te schaffen.


Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke onderdeel uit de taaltoets. Hieronder helpen wij je met voorbeelden en oefeningen om er voor te zorgen dat jij zo optimaal mogelijk voorbereid bent op dit onderdeel.

Om verder te lezen dient u een actief pakket op uw account te hebben. Klik hier om een pakket aan te schaffen.